Quote Originally Posted by Huub View Post
Ik zou retorisch willen reageren: de juist belichting. Het negatief is voor mij een middel om tot een beeld te komen dat uitdrukt wat ik te zeggen heb - en dan hoeft een zo groot mogelijke hoeveelheid informatie niet altijd de juiste weg te zijn. Om dat beeld te bereiken zijn voor mij alle middelen toegestaan, van de keuze van belichting en ontwikkeling, via het gebruikte filmmateriaal, de lens en het formaat tot de vele varianten die mogelijk zijn bij het afdrukken. Het beheersen van de techniek is voor mij alleen belangrijk als middel tot een doel en die zin secundair.

Huub
Huub, jij weet dus wat je wil zeggen; dat is een mooi uitgangspunt. Dan vraag ik mij af hoe jij dat resultaat bereikt. Dat is een stuk techniek, om jouw doel te bereiken. Waar het in deze thread om gaat, is om aan te geven hoe die techniek er uit ziet. En als je dan ook nog aan kunt geven waarom die techniek werkt zoals die werkt is het helemaal mooi.

Jed