Naar aanleiding van Jed's reactie op mijn vraag binnen het onderwerp "wat is de optimale belichting" wat Gary weer heeft ge´ntroduceerd maak ik even een nieuw draadje voor mijn specifieke vragen. Ik voel me een beetje een looser dat ik dit nu weer vraag maar het interesseert me en ik wil het graag begrijpen.

In het archief kwam ik een interessante draad tegen. Hieronder een uittreksel daarvan.

#########################################
Door Jed:
Laten we van het testen met Rodinal uitgaan.
De contrastomvang onder normale omstandigheden is 1:160, of ongeveer 7,2 stops.
Zet je belichtingsmeter op een ISO waarde, die 2x de opgegeven waarde is, dus bij een 100 ISO film zet je de meter op 50 ISO. Je zoekt een mooie testplek op met hemel en waar bomen of zo een diepe schadus kunnen veroorzaken. Je wacht een dag met witte cumuluswolken en zon af en maakt een testfilm met meerdere opnamen en belicht zodanig dat de witte wolken op 2,3 stops zitten.
De testfilm wordt in een aantal delen geknipt en met verschillende tijden in de Rodinal ontwikkeld.
Met een diffusievergroter en een behoorlijke vergrootlens moet de densiteit van de witte wolken op 1,05 uitkomen. Als je geen densitometer hebt, leg je het negatief op een krant en dan moeten de letters door het zwart van wolk net leesbaar zijn. (Voor een condensorvergroter liggen de waarden wat anders).
O.K. nu heb je de procedure om standaard 7 stops te bestrijken. Het verdere pushen zullen we maar in een ander verhaal zetten.

Jed
Willie Jan
01-02-2007, 01:07 PM

Je wacht een dag met witte cumuluswolken en zon af en maakt een testfilm met meerdere opnamen en belicht zodanig dat de witte wolken op 2,3 stops zitten.


Wat bedoel je precies met belichten op 2,3 stops?

Meet je de gehele omvang tussen de schaduw van de boom en de witste partij van de wolk en ga je dan belichten op 1/3 van het verschil tussen beiden?

Jed Freudenthal
01-02-2007, 04:36 PM

Wat bedoel je precies met belichten op 2,3 stops?

Meet je de gehele omvang tussen de schaduw van de boom en de witste partij van de wolk en ga je dan belichten op 1/3 van het verschil tussen beiden?

Een belichtingsmeter is geijkt op middengrijs ( grijskaart). De (diffuse) reflectie van de grijskaart, ligt 2,3 stops onder de hoogste (diffuse) reflectie, zoals je die bij witte wolken aantreft. Als je een spotmeter hebt, moet je op een dag met witte wolken maar eens meten op de wolken en op de grijskaart. Als het goed is, zul je een verschil van 2,3 stops vinden.
Om de witte wolken goed op het negatief te krijgen moet je dus 2,3 stop korter belichten dan de lichtmeter aangeeft. Een lichtmeter, voorzien van een diffusor-kapje doet dit automatisch.
Bij de IJKING van het ontwikkelproces belicht je dus op de hoge lichten en stem je het ontwikkelproces af op de hoge lichten. Je krijgt dan automatisch een contrastomvang van ruim 7 stops op een testdag met normale contrasten.
Als je eenmaal de ijking van het ontwikkelproces achter de rug hebt, dan belicht je op de schaduwen en ontwikkel je op de hoge lichten. Dat betekent dat je bij een contrastomvang van 7 stops de ontwikkeltijd, die je bij de ijking hebt gevonden aanhoudt. Voor grotere of kleinere contrastomvang kun je desgewenst corrigeren. (Contractie of expansie)
Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is. Zo niet, laat het weten!! Het is essentieel dit goed te begrijpen.

Jed


#########################################

In het kort:

Het ijken
Meter op de helft van de filmgevoeligheid instellen: 50 i.p.v. 100asa.
Met het defuserbolletje op mijn meter het opvallende licht meten van bovengenoemde scene. (door bolletje geen 2,3 stops aanpassing nodig)
De testfilm met verschillende tijden ontwikkelen.
Negatieven met de 'krant-test' beoordelen.

De werkelijke opname
Hierover schrijft Jed:
Bij de feitelijke opnamen belicht je op de schaduwen en je stelt de contrast-range van het onderwerp vast. Als de contrast-range van de normale range van 7 stops afwijkt, moet je de ontwikkeltijd bijstellen. In de Kodak publikatie wordt op deze zgn. contractie en expansie ingegaan. Dat zou hier te ver voeren en is bovendien filmsoort afhankelijk.
Jed, over dit laatste zou ik graag wat meer willen weten.
Blijft de meter ook nu op de helft van de filmgevoeligheid ingesteld?
Kun je met het meten van opvallend licht blijven werken (bolletje), heb je nu toch een spotmeter nodig of kun je iets met de grijstrapjeskaart die Harry demonstreerde?
Kortom, hoe ga je nou te werk bij de uiteindelijke opname?

Ik ben zeer ge´nteresseerd in de Kodak uitgave maar begrijp dat er geen uitgave is :-)