Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Je hebt dan een gemeten welke belichting nodig is om een onderwerp wat 18% licht reflecteert als een grijswaarde van 0,75 op je negatief te krijgen. Mits natuurlijk je film inderdaad 100asa is.
Met andere woorden het is vergelijkbaar met het meten van een grijskaart. Maar wel iets zekerder omdat je niet met spiegelingen en andere problemen van de grijskaart te maken hebt.
In de eerste plaats: er zijn lichtmeters die op 18% gecalibreerd zijn, maar er zijn ook lichtmeters die op een andere waarde, bijv. 12% gecalibreerd zijn. Het middengrijs is een vrij willekeurig referentiepunt. He echte referentiepunt is het 100 % punt. Dit is niet alleen het referentiepunt voor de fotografie, maar ook voor ons 'zien'. Het punt waar de diffuse reflectie in de spiegelende reflectie overgaat.
De invallend lichtmeter heeft een diffusor, die als eigenschap heeft het invallend licht te imiteren in de zin dat licht van meerdere richtingen kan komen. Er zijn verschillende diffusoren, maar het halve bolletje is de meest geaccepteerde. In ieder geval zet het het 100% punt steeds nauwkeurig vast. En de lichtmeter is behalve nauwkeurig ook eenvoudig te bedienen. Maar je zou ook een reflectiemeter en een niet spiegelende grijskaart kunnen nemen. Maar waar vind je zo'n kaart?
Het menselijk oog is slecht in het bepalen van helderheden. Met een spotmeter kun je de relatieve helderheden bepalen en eventueel met een grijskaart absoluut calibreren. Dat kan je allemaal in je notitieblokje schrijven. Ik persoonlijk hou me liever met fotograferen bezig. Ik zie zo wel hoe het hele beeld in elkaar zit.
Nu moet je niet denken dat ik nooit een spotmeter gebruik. Ik gebruik hem daar, waar de informatie van de incident lightmeter tekort schiet. Bijvoorbeeld in situaties met 9 of 10 stops helderheidsverschil. Dan ga ik analyseren hoe ik het beste te werk kan gaan bij mijn belichting en filmontwikkeling. Ik gebruik de goede kanten van twee werelden.

Jed