Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
In de eerste plaats is het goed om te vernemen hoe de werkwijze van iemand is. Nog mooier zou het zijn als een dergelijke toelichting in directe samenhang met de fotos wordt gegeven ( idee voor een kroegmeeting).
Ik ben niet zo van de kroegmeetings. Behalve de niet altijd even handige plekken voor een OV-gebruiker, heb ik nog wel eens last van druk druk druk. Ik sta op zaterdagen regelmatig een training te geven of heb andere verplichtingen. En voor mensen die mijn beelden willen zien: helaas, ik werk volledig analoog en heb zelfs geen scanner, laat staan een website. Af en toe hangt er wel eens wat van mij, bijvoorbeeld bij FotoExpo202 in Amersfoort. De site van die vereniging is echter niet goed genoeg om een indruk van de technische aspecten van mijn werk te krijgen.

Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Wat jij pre-visualisatie noemt lijkt mij iets anders dan wat men er in het zone systeem onder verstaat. Daar wordt er onder verstaan dat een bepaalde grijswaarde op een gegeven zone wordt gezet.
Jouw 'pre-visualisatie' noem ik gewoon de visualisatie van de totaliteit van te voren. Bij mij krijgt die visualisatie meer gestalte gedurende het proces, voornamelijk het drukproces. Zo kan de druk van een bepaald negatief de ene dag anders uitvallen dan de andere dag.
Zo zal ieder, op zijn eigen manier, bewust of onbewust, van te voren visualiseren.
Ik zou even moeten checken wat St.AA precies onder pre-visualisatie verstaat, maar wat ik er mee bedoel is dat je voor je aan de slag gaat je een voorstelling maakt van wat je wilt en van de manier waarop je dat kunt bereiken. De optimale belichting en ontwikkeling is daarbij een element, maar zeker niet het enige. Met andere woorden: optimalisatie is een subjectief proces dat ten dienste staat van een doel: het beeld wat je wilt scheppen of de boodschap die je wilt overdragen.

Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Als je in de studio aan de gang bent, en het licht onder controle hebt, ben je naar alle waarschijnlijkheid bewust aan het visualiseren. Natuurlijk licht is vaak zo veranderlijk dat dat niet mogelijk is bewust te visualiseren.
Pardon? Dus iedereen die buiten staat te fotograferen is, doet maar wat en mag er het beste van hopen. Dat veranderende licht valt doorgaans reuze mee en keuzes als filtergebruik, belichting en ontwikkeling lijken me wel degelijk van belang in het beeld dat je wilt neerzetten.

Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Het onderwerp van deze thread was de optimale belichting ( en ontwikkeling) van de film. Daar komt het hele fotografisch proces aan te pas. Dus ook de drukfaze, waarbij de beeldkwaliteit een belangrijke rol speelt. Huub heeft naar een bepaalde ontwikkelaar etc gegrepen om een bepaald eindresultaat te bereiken. Huub heeft de greep op basis van zijn ervaring gedaan. Mogelijk was de greep van Huub optimaal, mogelijk ook niet. Om een optimale belichting en ontwikkeling te bereiken kun je een strategie volgen, waar zowel techniek als gevoel een rol spelen. Omdat het gevoel een belangrijke plaats inneemt, binnen de strategie, kun je moeilijk voor een ander denken. Dat maakt het ook zo moeilijk om een dergelijke strategie op schrift te zetten. Dat deel van het gevoel zou je kunnen illustreren aan de hand van fotos.

Jed
Ik zou nog meer nadruk op het subjectieve willen hebben. Voor mij ligt de essentie van de fotografie bij de beelden die je maakt. Je relativerende zin dat je "het gevoel zou kunnen illustreren aan de hand van foto's", zou ik absoluut willen opvatten: de overdracht van gevoel met een foto is het enige dat telt. De keuzes die je in de techniek maak - en dan breder dan belichting en ontwikkeling - zijn optimaal als je dat gevoel over kunt dragen. Lukt dat niet, dan heb je het niet goed gedaan.
Lees dit niet als een pleidooi om technisch maar wat aan te klooien, maar wel als een relativering van het belang van techniek. Wat ik met mijn eerdere post wilde aangeven is dat ik die techniek inzet op basis van een beeld dat ik mijn hoofd heb en dat situatie A iets heel anders kan vragen dan situatie B. Het is dan handig dat je zowel A als B goed in de vingers hebt, naast C en D voor weer andere situaties. Met andere woorden: er is volgens mij geen algemeen geldende optimale belichting en ontwikkeling.

Huub