Daar heb je niet special een T-Max voor nodig. Dat gaat met elke film.
Belicht een negatief op Zone VII of VIII.
Na ontwikkelen met een scherp voorwerp een kruis trekken van hoek tot hoek over de emulsiekant.
Leg dit in de koker stel scherp op het centrum daar waar de lijnen zich kruisen en kijk daarna of de lijnen scherp blijven tot in alle hoeken.