Quote Originally Posted by gary mulder View Post
En welke voordelen zie je zelf omdat je met rolfilm werkt ?
Ik verwacht er het volgende van:
hoge lichten die niet te ver ontwikkeld kunnen worden omdat er een juiste hoeveelheid ontwikkelstof in de emulsie is opgezogen;
overbelichting is minder van belang net als extreme onderwerpscontrasten, zeg maar een soort zonesysteem voor een rolfilm die onder verschillende lichtomstandigheden is volgeschoten;
filmgevoeligheid wordt gehaald;
mogelijkheid die ontstaat om verschillende types film in 1 batch te ontwikkelen;
lagere gevoeligheid voor temperatuurschommelingen tijdens het ontwikkelen met een vaste tijd;

Bijkomende voordelen :
zelf te mengen uit ruwe chemicalien dus onhafhankelijk van producent van fotochemie;
weinig grondstoffen benodigd;
alleen wat klein gereedschap als weegschaal, magneetroerder en maatbeker, alles voor weinig via internet aangeschaft;
door houdbaarheid en capaciteitsbenutting de kosten onder controle;

Mij ter ore gekomen nadelen:
eigenlijk maar 1, het (hogere) risico van bromidestrepen. Hierbij is in de verschillende draadjes op Apug en andere sites geen eenduidig beleid ter voorkoming hiervan te vinden. Alle combinaties van meer/minder bewegen voor bad A en/of B worden aangeraden .

En hier is dan de behoefte om jullie ervaringen te vernemen, tips en trucs, om dan de meest gemene deler als basis voor de start van deze uitdaging te gaan gebruiken.
Vanuit zo'n opstart die op een bijeenkomst zijn oorsprong kan hebben zou dan een draad voor het uitwisselen van de opgedane ervaringen een goede begeleider kunnen zijn, vooropgesteld dat we met meerderen interesse in dit onderwerp krijgen. Ik ben in elk geval al zeer enthousiast geworden door de gelezen artikelen en heb hoge verwachtingen van dit experiment :rolleyes:.

Guus