Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Als je met een twee badsontwikkelaar gaat werken verwacht jij voordelen, die met de een badsontwikkelaar niet te bereiken zijn. Mijn vraag is wat je als extras verwacht van de tweebadsontwikkelaar, die jou interesseren.

Jed
Volgens mij heeft Guus dit al opgeschreven

Ik verwacht er het volgende van:
hoge lichten die niet te ver ontwikkeld kunnen worden omdat er een juiste hoeveelheid ontwikkelstof in de emulsie is opgezogen;
overbelichting is minder van belang net als extreme onderwerpscontrasten, zeg maar een soort zonesysteem voor een rolfilm die onder verschillende lichtomstandigheden is volgeschoten;
filmgevoeligheid wordt gehaald;
mogelijkheid die ontstaat om verschillende types film in 1 batch te ontwikkelen;
lagere gevoeligheid voor temperatuurschommelingen tijdens het ontwikkelen met een vaste tijd;