Door de neus boren....
???
't Is hier Nederlandse les...