Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Is dat zo ? Ik heb van Jed zijn verhaal over aerial perspectief begrepen dat 't contrast afneemt naarmate de afstand groter wordt. Dit moet neem ik aan dan tot uiting komen bij een meting.
Dat het contrast afneemt bij groter wordende afstand (aerial perspective) is juist. Maar laten we wel even aanduiden wat we hier onder contrast verstaan: stel je hebt een donkere boomtak dichtbij en dezelfde boomtak verweg. Het helderheidsverschil tussen de boomtak dichtbij en omgeving is dichtbij groter dan hetzelfde onderwerp verweg. De helderheidsverschillen worden in de verte minder. Op gegeven moment gaat alles in de verte in een 'wit' over. Voor de waarneming van dit fenomeen heb je geen belichtingsmeter nodig. Dat zie je zo met je oog. Als je een spotmeter met zeer kleine hoek zou bezitten zou je dit kunnen verifieren door meerdere metingen uit te voeren met deze spotmeter. In deze metingen moet je dan uit zijn op het bepalen van de helderheidsverschillen.
Het belang van de aerial perspective in de fotografie is dat het een gevoel van afstand/ ruimte teweeg brengt.

Jed