De discussie beweegt zich grofweg langs twee lijnen, die hun historische achtergrond hebben..

De zone-achtig denkende mensen. Deze benadering is rond 1938 begonnen en sloot op de inzichten en technische mogelijkheden ( beperktheid) van die tijd aan. ( methoden uit de drukkerswereld)

Na 1950 zijn de inzichten in de menselijke waarneming, beeldkwaliteit en de technische mogelijkheden van de fotografische materialen sterk veranderd. Het vereist een 'nieuwe manier van denken'. Zo nieuw is deze manier van denken overigens niet. Met de waarneming van de werking van licht hebben schilders zich al eeuwen bezig gehouden.

In deze discussie 'ontmoeten' de twee benaderingen elkaar. Het belangrijke verschil zit in de opvatting van het beeld. Bij de een is het een verzameling grijswaarden, die een beeld vormen. Bij de andere is het de lichtwerking, die zich in contrastwerkingen laat vertalen.

Jed