Quote Originally Posted by Q.G. View Post
Jed,
De 'verschillende opvattingen' die je tenslotte noemt zijn één en dezelfde.
Geen "contrastwerking" zonder "een verzameling grijswaarden".
Mijn historische samenvatting heb ik kort gehouden omdat eerder al het nodige over het 'zone-systeem' is gezegd en ik niet inherhaling wilde vervallen. Bovendien zo komt mij voor zijn velen niet zo geinteresserd in een theoretische discussie.

Dat wil niet zeggen dat ik niet in een diepgaande theoretische discussie ben geinteresseerd (tenslotte ben ik ook nog theoretisch fysicus). Maar laten we dat in een private communication doen. Een eventueel interssant resultaat kunnen we dan publiceren.

Verder vind ik dat je ook hier referenties moet geven en niet moet schrijven "ik denk dat..'. In het verleden heb ik al aangegeven dat het zone systeem zovele varianten heeft. Derhalve is moeilijk naar het zone systeem te refereren.

Jed