Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Er schijnen ook recepten te zijn van 2 bads ontwikkelaars op basis van pyrocatechine ??? Wat ik me zelf voorstel is een sterke s form in de gradatie curve een heel specifiek beeld geeft. Maar of 't een allermans vriend is vraag ik me af. Ik denk dat de belichting juist nog kritischer komt. Dat wil zeggen in sterkere mate het beeldkarakter bepaald.
Om nog weer terug te komen op de twee bads ontwikkelaar. Belangrijk is om het ontwikkelproces in de greep te houden. Daar bedoel ik mee: dat je niet totaal onvoorspelbare resultaten krijgt. Dit houdt in dat je een ontwikkelstof in oplossing hebt en een alkali in oplossing hebt. De film wordt voorzien van de ontwikkelstof en daarna wordt de de geabsorbeerde ontwikkelstof geactiveerd door de alkali. Vergelijkbaar met de standontwikkeling wordt de ontwikkelstof verbruikt. De hoge lichten wordt het eerst gedempt.
Meestal wordt metol als de ontwikkelstof gebruikt. In het geval D 76 achtige gevallen is mij niet duidelijk wat de functie van de hydrochinon is, tenzij de concentratie hydrochinon erg hoog is. Ik kan mij voorstellen dat catechol een goede kandidaat als ontwikkelstof is voor tweebadsontwikkelaars. Maar of catechol beter is dan metol valt te bezien, want metol is toch minder goed te oxyderen dan catechol. Als je catechol gaat gebruiken, dan wat minder agiteren in bad A en wat meer kiepen in bad B.
Verder is de hoeveelheid ontwikkelstof in bad A bepalend voor de vorm van S in de HD curve. De samenstelling van de alkali komt mij minder kritisch voor. Wel moet je de metol genoeg activeren. Bepaal in alle experimenten de pH om het inzicht niet te verliezen.

Jed