Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Ruud, jouw waarneming is juist, alleen wordt dat geen scherptediepte genoemd, maar scherpte-ervaring. Het is het samenspel van optische gegevens, eigenschappen van film en filmontwikkelaar en van subjectieve psychologisch ervaringen. Het zou wat ver voeren om er hier op in te gaan, maar over het onderwerp 'scherpte-ervaring' wordt veel gepubliceerd, ook buiten de fotografie. Een mooi onderwerp voor een Apug meeting.

Mijn bewoording is eigenlijk ook door Breunes gegeven, zij het in andere woorden. Waarom Q.G. op een onderwerp ingaat, dat jij a priori uitsluit, is mij niet duidelijk.Wat is de zin van het uitsluiten dan?
Goeie vraag.
Het antwoord daarop is dat het geen zin heeft.
Scherptediepte is een verschijnsel dat buiten de ervaring, buiten het zien zelf, niet bestaat.

Nou kun je inderdaad veel gaan praten over, b.v., de vraag of er een verschil bestaat tussen zien en waarnemen (dat kun je altijd met een handige definitie oplossen, dus niet zo interessant), wat de aard van dat verschil dan wel zou kunnen zijn (wel al interessant, want het stelt o.a. de definitie ter discussie), etc.
En dat kan best een leuk tijdverdrijf voor een gezellig samenzijn zijn.

Maar als je beseft dat - ondanks dat je er "optische gegevens, eigenschappen van film en filmontwikkelaar" etc. bij moet betrekken - scherptediepte een puur ervaringsgegeven is, en als 'fysieke entiteit' geen zelfstandig bestaan, zal de discussie erg kort zijn.
Hoe de psychologie die achter ons zien zit ook in elkaar mag zitten, datgene dat aan die psychologie vooraf gaat is al vol 'subjectief'.

(Over het vermeende verschil tussen subjectief en objectief kunnen we ook eens hebben. Maar dat lijkt me nog erger off-topic hier en nu dan scherptediepte. )

Die "optische gegevens" and-all-that-jazz echter zijn wel makkelijk bespreekbaar. En dat is wat hier al is gebeurd.