Wie ge´nteresseerd is in de 'ins and outs' van scherptediepte kan ik de volgende (engelstalige) artikelen van harte aanbevelen. Ik heb teksten gekozen die op het moment dat ik dit schrijf op het internet te vinden zijn en als PDF downloadbaar zijn. Voor iedereen direct beschikbare teksten dus. Het is veel toegepaste goniometrie en optica, dus wellicht alleen goed te doen voor de wat wiskundiger aangelegde lezer. In hun soort vind ik het wel zeer leesbare teksten.
Verwijzingen 2, 3 en 4 bevatten een goede literatuurlijst.

1/ De introductie van Jeff Conrad op de Large Format Page
2/ Het 'diepte' artikel van dezelfde auteur op dezelfde plek.

3/ Het kleine artikel van Bob Wheeler over de relatie formaat / scherptediepte.
4/ In zijn hoofdartikel Notes on View Camera Geometry behandelt hij de TC overigens uitputtend.
Op zijn site vind je ook een programma voor Palm en pocket pc (oud, windows CE) en grafische rekenmachine (TI89), dat de theorie in praktijk brengt. Je kunt bijvoorbeeld uitrekenen, door de parameters te veranderen, hoe een verandering van filmformaat, printformaat, diafragma etc. tot andere uitkomsten leidt. En hoe fundamentele keuzes zoals wat jij een acceptabele scherpte vindt het resultaat be´nvloeden.

Ik start, aangezien de discussie over dit onderwerp in de vorige thread is ontspoord, geen nieuwe discussie. Beschouw deze post maar als een literatuurverwijzing.
Ik geloof, tot slot, niet dat je betere foto's gaat maken als je al deze kennis paraat hebt. Je bent dan wel op een theoretisch niveau goed thuis in een fundamenteel fotografisch onderwerp. Intellectueel kan dat bevredigend zijn.