Het onderzoek waar Jed op doelt heb ik enige tijd geleden ook onder ogen gehad en inderdaad de conclusies waren dezelfde.
Ik meen dat meer dan 3.500 vakfotografen daaraan deelnamen.
Ruim een jaar geleden inmiddels heb ik tijdens een workshop eenzelfde geluid vernomen over professionele studio's die nadat ze alles wat met de traditionele fotografie te maken had de deur uitgedaan hadden nu opnieuw weer een gedeelte van de studio hebben ingeruimd voor de technische camera en gebruik makend van film.
De reden is/was omdat ze het soort opnamen welke gemaakt dienden te worden niet te verwezenlijken waren met de nieuwe media.
Wat je ook steeds meer hoort is dat de fotograaf er een beetje genoeg van begint te krijgen dat hij nadat de opname gemaakt is soms nog uren achter het beeldscherm moet frutselen om het helemaal zo te krijgen als ie gedacht had. Dat kan twee dingen betekenen, 1. dat de opname niet perfect is uitgevoerd of 2. dat de mogelijkheden die deze nieuwe media biedt niet toereikend genoeg is om dat soort opnamen op deze manier te maken.
Je mag het zeggen.