Quote Originally Posted by hka View Post
Het onderzoek waar Jed op doelt heb ik enige tijd geleden ook onder ogen gehad en inderdaad de conclusies waren dezelfde.
Jed en Harry,

hebben jullie het toevallig over dit onderzoek?

Dat was Kodak propaganda voor ongeruste film-gebruikers. Kodak heeft al eerder analoog zonder blikken of blozen laten vallen, terwijl ze enige weken eerder het tegendeel beweerd hadden. M.a.w. niet echt een onderzoek om serieuze beweringen op te baseren.

Maar misschien hebben jullie de cijfers van elders.