Ole, har du en link slik at vi kan se pæren og et produkt nummer?
Vi trenger flere pærer til mørkerommet vårt.
Johs