Hvilke kondensorer til rette objektivet for 4X5" har vel også noe å si?