Quote Originally Posted by argentic View Post
Wie wil er een voorzetje doen ?
Het is dat jij dit voorzetje doet Wilbert. Het is een onderwerp waar dagelijks duizenden woorden aan worden gewijd. Het is van belang in de fotografie, maar in zovele andere gebieden. Op internet zul je het meestal onder 'image quality' terug vinden.
Maar wat is image quality? Het is een kwaliteit die persoonsgebonden is. Maar, zo is gebleken is er een kwaliteit, die door velen gewaardeerd wordt. In dat geval zegt men: beeldkwaliteit is statistisch gezien wel degelijk een grijpbaar begrip. Dus voor de commercie en algemeen gebruik etc. wel degelijk bruikbaar. Nu, daar wordt gretig gebruik van gemaakt en om dit 'grijpbaar' te maken is de zogenaamde MTF, Modulation Transfer Function, ingevoerd. Deze MTF geeft niet aan of een objectief of film een goede kwaliteit heeft. Hij geeft aan wat de eigenschappen zijn. Zo kun je uit de MTF gegevens vaststellen of de lens mogelijk goed voor portret of voor landschap ingezet kan worden. Beeldkwaliteit is onderwerp gebonden. Nou, voor het moment houd ik het bij deze korte inleiding.

Jed