Beeld kwaliteit is persoonsgebonden. Geen twijfel mogelijk. Maar... er zijn beeldkwaliteiten die door velen als goed worden beoordeeld. Het blijft dus persoonsgebonden, maar velen hebben het zelfde oordeel. Nu, daar wordt gebruik van gemaakt in de commercie en weet ik waar al niet meer. Je kunt het een statistische benadering of weet ik wat noemen, het is een feit waar wij alle dag mee worden benaderd.
Zeker ieder persoon kan een verschillend idee over 'goede beeldkwaliteit' hebben. Maar daarnaast kun je de norm van 'goede beeldkwaliteit' niet zonder meer verontachtzamen. Zo wisten de 'oude meesters' in de schilderkunst maar al te goed wat goede beeldkwaliteit was, zonder dat ze van de moderne inzichten ook maar begrip hadden.

Jed