Quote Originally Posted by Breunes View Post
Het kan ook simpel met een calculator
http://images.library.uiuc.edu/calculator/index.htm

Het is mi belangrijk om eerst de vraag te definieren. Wat is ' beeld' en wat verstaat men onder kwaliteit.

Ben
Juist, de vraag moet gedefinieerd worden. Er zijn zovele beelden. Over welk beeld praten wij? Als je het beeld op een PDA neemt, dan moet je hele kleine lettertjes duidelijk kunnen lezen. Hier is het beeld het PDA beeld en kwaliteit is de leesbaarheid. En zo kun je duizenden verschillende beelden onder de loupe nemen. En ook binnen de fotografie moet je het beeld definieren. Als je de huidige pasfoto neemt, dan wordt de kwaliteit gedefineerd over de mogelijkheid van computerherkenning. Bepaalde psychologen willen weer portretfotos hebben, waarop bepaalde gemoedstoestanden tot uitdrukking komen. Wat betreft de picturale fotografie is het een en ander gedefinieerd door duitse, een duits/zweedse en een kodak researchgroep. De resultaten zijn gepubliceerd en worden alom gebruikt. In deze studies wordt de kwaliteit gedefinieerd via de resultaten van panelbeoordelingen. Als in de picturale fotografie over beeldkwaliteit wordt gesproken dient men deze (en verwante) publicaties als uitgangspunt te nemen. Doet men dat niet, dan ontstaat een babylonische spraakverwarring.
In het verleden is 'beeldkwaliteit' in de picturale fotografie eerder aan de orde geweest. Toen is gebleken dat de definities niet geaccepteerd werden. Wat de reden is, is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat het bestaan van 'universele kwaliteitswaarden' niet geaccepteerd wordt.

Jed