Quote Originally Posted by Breunes View Post
Het niet willen accepteren is niet hetzelfde als niet aanwezig zijn. Vanuit studies is bv het volgende bekend:
Diverse vormen van rechthoeken, met dus verschillende lengte/breedte verhoudingen, is voorgelegd aan een groot aantal personen, die dan moesten aangeven wat de prettigste verhouding was. Het bleek dat een statistische meerderheid koos voor de rechthoek met een lengte breedte verhouding volgens de gulden snede of de rechthoek die daar vlak bij zat.
Je kunt de gulden snede wel afdoen als antiek regeltje, maar psychologisch gezien werkt dat niet zo. Maak er gebruik van, maar zie het niet als een wet.

ben
Ben, dat is precies waar het om draait. Universele waarden wat betreft 'beeldkwaliteit' bestaan. Er wordt alom mee gewerkt. De fotografische industrie werkt er mee. Objectieven worden ontworpen met bepaalde kwaliteitsaspecten. De fotografische industrie maakt deze kwaliteitsaspecten bekend., met het doel dat de objectieven meer gericht aangeschaft en gebruikt worden. Nu, degeen die gebruik wil maken van deze informatie, maakt er gebruik van. En degeen die er niet in gelooft, maakt er geen gebruik van.
Ben geeft het al aan: de mensen die de informatie afwijzen zien deze informatie vaak als een wet. Het blijkt erg moeilijk om duidelijk te maken dat er informatie bestaat die je bepaalde inzichten kan verschaffen, maar de beperkingen moet je eveneens in het oog houden. Het zijn geen starre wetten.

Jed