Quote Originally Posted by argentic View Post
Wanneer is een foto goed?

Aan mijn cursisten vraag ik altijd : "Is dit wat je bedoelde toen je de foto maakte?" en vervolgens : "Wat kun je nu (technisch of compositorisch) verbeteren om jouw bedoeling te versterken?" Dus beeldkwaliteit in functie van de fotografische inhoud.

Vaak blijkt dan dat de cursist geen bedoeling had. Hij heeft alleen een kiekje gemaakt. Zelfs veel ervaren fotografen zondigen daar voortdurend tegen (ik ook). Die bewustwording blijkt voor menig cursist de belangrijkste ontdekking van de hele cursus.
Ik vermoed dat er wel een bedoeling was, maar de bedoeling niet kunnen verwoorden. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand lukraak fotos gaat nemen. Het bewustwordingsproces is belangrijk. Het bewustwordingsproces kan gesteund worden door een bewuste waarneming van de wereld om je heen. Zo gingen schilders in vroeger eeuwen met elkaar op stap en bespraken wat ze zo al om zich heen zagen.
En samen met een bewustwording is er een noodzaak de 'techniek' te beheersen. De techniek is de 'verwoording/ verbeelding' van je ideeen.
Het uiteindelijke (fotografische) beeld is de synthese van deze processen.

Jed