Quote Originally Posted by argentic View Post
Sorry Jed, ik wil geen welles nietes spelletje starten hoor, maar ik geloof er niks van.
Ik neem aan dat je het gebruik van analog film door professionals in twijfel trekt. Ik heb even naar het Kodak rapport gezocht. Ofschoon ik dat nog niet heb teruggevonden heb ik de verwijzing: http://www.photographyblog.com/index...till_use_film/
Van hieruit kom je naar de originele tekst.
Een vergelijkbaar rapport is een jaar daarvoor gepubliceerd voor europese professionele fotografen ( gepubliceerd naar aanleiding van de photokina).

Je moet het belang van analoge film voor een firma als kodak ook even commerciel inschatten. Dat is het gebied waar kodak vorig jaar winst heeft gemaakt. In de digitale sector moest er geld bij. KOdak noemt zichzelf dan ook nog steeds een firma van chemici.

Ik ga van de juistheid van deze rapportages uit. Maar gezien de moeite die wordt gestoken in de analoog activiteiten, lijken mij deze rapporten wel juist.

Jed

J