Voor een tentoonstelling van broomoliedrukken in 't franse moet ik een aanduiding van de gebruikte techniek geven. Voor diegenen die beter in 't frans onderlegd zijn, Hoe zou ik deze techniek moeten omschrijven ?