Fuji Provia 100 dia, die ik (gelukkig) zelf ontwikkel.