Quote Originally Posted by dirkv View Post
Wat is het probleem daar dan van?
Een 'echt' probleem is het niet (alhoewel), maar uit het verleden heb ik geleerd dat in dergelijke situaties, de zaak een beetje monotoon wordt, zonder jullie bijeenkomst te willen veroordelen, zeker niet!!!
Ook heb ik geleerd veel respect en waardering op te brengen voor de creativiteit van vrouwelijke collega's. Hun inzichten zij veelal verfrissend en verruimend, en vormen een tegengewicht voor de monotonie waarop ik boven alludeerde.
Overigens vindt ik de vrouw het geheugen van de wereld zijn, en respecteer bij gevolg hun ingesteldheid!

't Ga jullie goed, daar in Maastricht.

Philippe