Als de doka nu nog niet op temperatuur is zal dat ook nooit meer gebeuren...

Thread is van 2004???