Quote Originally Posted by willem View Post
Veel productie idd. Enkele bepaald goed series. Maar: veel te veel. Gemiddelde kwaliteit neemt daardoor wat af, wat mij betreft. Foto's geven vnl 1 bepaald soort sfeer/ techniek weer.
Beste Willem,

Sta mij toe te antwoorden op jou interessante reactie.

De hoeveelheid foto's werd bepaald door het concept. Dat concept bepaalde ook de sfeer/productie/techniek.
Het vertrekpunt is zonder meer goed, wel es waar niet nieuw (maar wat is dat nog wel?). De bewandelde weg zou misschien her en der wat bijgeschaafd kunnen worden, maar de 26 letters vormen wel een aaneenhangend geheel.
"De gustibus et colores non disputant" gaat hier niet ten volle op, daar heb je gelijk in, onder andere omdat de beelden zeer communicatief zijn. Zij het alleen al door de keuze van het 'onderwerp', waar dient het alfabet (= taaldrager) anders voor? Maar, inderdaad, een boodschap wordt nu niet altijd op de bedoelde wijze ontvangen, daar zorgt, onder andere, de diversiteit in achtergrond en persoonlijkheid van de 'ontvanger' voor, het zij zo.
Hier is de boodschap zeer persoonlijk, elke letter is door de fotografe met zich zelf (ook lijfelijk ?) ingevuld en openbaart zo een zeer subjectief gegeven.
Dat alle foto's niet even doordringend zijn, tot daar toe, maar aaneen gezien, in een onafgebroken stroom, dan komt er wel wat naar boven.

Overigens, haar ganse oeuvre ademt de zelfde sfeer uit, zeer consequent en boeiend.

't Ga je goed,

Philippe