Quote Originally Posted by clogz View Post
Beschrijven wat je mooi vindt is makkelijk....in het waarom zit het probleem.
Hans
Hier wordt in een zin het probleem samengevat. Je kunt eenvoudig aangeven wat je mooi vindt. Maar je hebt de originele druk nodig om je daar zinnig over uit te laten. Op een kroegmeeting is dat mogelijk.
Maar dan komt de hamvraag: 'Waarom vondt je iets mooi, afschuwelijk of weet ik wat'. Een bewustwording van je gevoelens. En, in bepaalde gevallen spelen emoties een rol.
Bij deze bewustwording spelen de gevoelens zelf de hoofdrol, maar als je deze gevoelens wil omzetten in (fotografische) beelden komt een inzicht in de relatie tussen gevoel en beelden goed van pas. Ja, het is zelfs noodzakelijk om een dergelijk inzicht te hebben. Zo heeft Henri Alekan de relatie tussen de aard van het licht en de gevoelens, in zijn boek ' Des lumieres et des ombres' voor fotografie/film aangegeven.
Dat er een cultuurafhankelijkheid is in gevoelens kan haast niet anders. Als een mediterrane zon de hele dag op je hoofd schijnt, gedraag je je anders dan bii een zonnetje boven de poolcirkel.

Jed