Quote Originally Posted by Merlin View Post
Een lezing is een goed idee voor als het rotweer is
- wat is scherpte
- hoe werk ik beeldinhoudelijk met contrast en balans
- beeldtaal, compositie, er is meer dan de gulden snede
- hoe kijkt de mens, gestaltwaarneming
- materiaal, je eigen ontwikkelaars, hoe ga je om met chemie
- je eigen stijl, je eigen verhaal
Met slecht weer kan je ook studiofotografie beoefenen.

Wat vind je...?
Ik denk bij dit soort onderwerpen niet zo zeer aan een 'lezing', dan wel aan een inleiding, waarover gediscussieerd kan worden. Een dergelijke inleiding kan iedereen aanzwengelen; het heeft minder gewicht dan een lezing. Als iemand een 'lezing' houdt, komt dat over als: 'die weet er alles van'.
Noem het maar een discussie-onderwerp. En dat lijkt mij prima. Het is alleen goed om een aantal discussie-onderwerpen van te voren te noemen, dan kunnen de deelnemers er alvast hun gedachten over laten gaan. En, mogelijk illustratief fotografisch materiaal meenemen.

Jed