Net die Úne stand die geen fototoestellen verkoopt . . .