Het voordeel van de splitsing in groepen is ook dat eventuele geïnteresseerden in de lichtmeettechniek zich ook bij Jed kunnen aansluiten. Dit nog even ter verduidelijking. De bekende twee vliegen in één klap, weet je wel.