Quote Originally Posted by hka View Post
Het voordeel van de splitsing in groepen is ook dat eventuele geïnteresseerden in de lichtmeettechniek zich ook bij Jed kunnen aansluiten. Dit nog even ter verduidelijking. De bekende twee vliegen in één klap, weet je wel.
Het splitsen in groepen is niets nieuws. Bij alle meetings bij Gary (Nijmegen) en in Maastricht is dat gebeurd. Ik weet niet hoe het toeging bij de groepen, waar ik niet bij was, maar het uitgangspunt van deze excursies was 'om van elkaar te leren'. In de groep waar ik deel van uitmaakte, kwam het onderwerp 'lichtmeten' iedere keer naar voren. En het werd niet op mijn initiatief naar voren gebracht. Dus, ik krijg de indruk, dat dat onderwerp vragen opwerpt. Dat is de reden dat dit onderwerp ter sprake is gekomen. Maar het kunnen best ook andere onderwerpen zijn. Bij de excursie bij Maastricht, kwam behalve lichtmeting ook lichtcompositie naar voren.
Mijn idee is: we pinnen ons niet op een specifiek onderwerp vast, maar zien wel waar het op uit komt.

Jed