Goed uitgelegd Merlin, dus effect is precies omgekeerd aan wat Gary beweert, nl dat een teleobjectief juist helderder is door rechtopvallend licht.

Ben