Jag tror att om du har en Orbital, att det är det enklaste och bästa. Den kräver väldigt lite framkallare och du kan framkalla fyra blad i taget. Men om du skulle vilja sälja den någon gång, så är jag intresserad. Jag kör mina 13x18 i en vanlig Paterson-tank, två i taget, och lägger i dem längs med insidan av tanken.