Quote Originally Posted by argus View Post
I
MTF waarden hebben zeker hun nut om de meest ideale combinatie samen te stellen voor een welbepaald doel, maar fixeer je er niet teveel op!

G
Geert formuleert het hier treffend. Maar, zoals elke beschrijving van een verschijnsel in de natuur, heeft het zijn beperkingen.
In de fotografie heb ik ervaren dat men ternauwernood weet wat het doel van een beschrijving van contrastoverdracht (MTF) is, laat staan dat men zich bewust is van de beperkingen van deze beschrijving.
Het is goed om eerst maar eens te weten wat contrastoverdracht inhoudt, voor je je met de beperkingen van de beschrijving van contrastoverdracht bezig te houden.
En om het begrip contrastoverdracht duidelijk te maken gaan we naar het begrip beeldoverdracht en als voorbeeld kunnen we het menselijk oog nemen. Het beeld van de natuur wordt afgebeeld op het netvlies van het menselijk oog. Het beeld van de natuur bestaat uit een grote verzameling punten van verschillende helderheid, die op het netvlies niet met dezelfde helderheden worden afgebeeld, Als gevolg van de kwaliteit van de lens van het menselijk oog zullen de helderheidsverschillen bij kleine details verminderen en als het detail maar klein genoeg is, verdwijnt het helderheidsverschil volledig. Vooral bij mensen met slechte ooglenzen zullen de details snel verdwijnen. De beeldkwaliteit is in zo een geval slecht en de ooglens van een dergelijk persoon heeft een slechte kwaliteit.
Nu noemen we de overdracht van die helderheden een ćontrastverschil ', Dus gewoon een andere woord voor helderheidsverschillen. De overdracht van verschillende helderheden is hetzelfde als contrastoverdracht. En omdat de mens (psychologisch) speciaal reageert op het verschil in helderhen, heeft het woord contrast een psychologische ervarings betekenis. Dus de manier waarop contrastoverdracht tot stand komt is direct gerelateerd aan wat wij ervaren als beeldkwaliteit. Of te wel: een oog waarbij de contrastoverdracht voor details slecht is, is een oog met slechte beeldkwaliteit, een oog waarbij de contrastoverdracht voor details goed is, is een oog met een goede beeldkwaliteit.
Omdat het begriup beeldkwaliteit een grote rol in ons leven speelt, is het begrijpen van de overdracht van contrast van een groot belang. De MTF beschrijving is een beschrijving die dit tot doel heeft. Maar voorlopig houd ik het maar hierbij.

Jed