De Bilt zit er meestal één of twee dagen naast. Daarnaast heeft die verwachting doorgaans betrekking op het "westen"...!!!

Afgaande op de voorspellingen zou je thuis blijven maar achteraf blijkt dan altijd dat je ongelijk hebt gehad om niet te gaan...