Quote Originally Posted by argus View Post
1. er is een limiet qua deelnemersaantal. Begrijpelijk, want je moet niet met 50 man in een ruimte van 10 kruipen... de actievelingen op het forum springen dadelijk op de trein en zo kunnen anderen die hier minder vaak langskomen, er niet meer bij.
2. afstand naar de meetings. Niet iedereen rijdt graag 200Km of meer (enkel).
3. fixatie op grootformaat. Bijlange niet iedereen is daarin ge´nteresseerd.
4. niet iedereen kan altijd. Ik was graag meer geweest dit jaar, maar heb het zeer druk gehad met mijn opstartjaar als matglasmaker/fotograaf. Daarnaast moet ik ook vrouw en dochter tevreden houden. Tweede kindje is hier trouwens op komst
5. de benaming 'teek' die je gebruikt, is volgens mij wel op meer mensen van toepassing, maar dan enkel hier op het forum: veel lezen, soms vragen stellen maar niet actief zijn als er antwoorden moeten gegeven worden - waarschijnlijk omdat ze van zichzelf vinden dat ze daar de kennis/authoriteit niet voor hebben.
6. fotografen zijn in wezen solitair. Ik zie het ook niet zitten om (bij wijze van spreken) met 15 op een rijtje een gelijkend beeld te staan maken.
G
Ik ben het geheel met Argus eens.
ad 1.: Ik zou wel willen deelnemen maar de "vaste groep" van 10 deelnemers is steeds snel bereikt en voor nieuwe mensen is dan vaak geen plaats.
ad 3.: Ik werk op middenformaat en heb mij nog niet zo erg verdiept in grootformaat, daar kan ik dan ook geen zinnig woord over zeggen.
ad 5.: Ik denk dat ik nog onvoldoende kennis heb om zinvol in dit forum over de meeste onderwerpen te kunnen meediscussieren.
Toch wil ik wel graag bij een volgende gelegenheid aansluiten.
Adri