Quote Originally Posted by Willie Jan View Post
ik ken die thread wel, maar ik had gehoopt dat er eind van het jaar iets bekend zou worden omtrent dit gebeuren.

Ik vind het een gemis mocht er niets meer gebeuren. Altijd zeer positief geweest over hun produkten...
Daar heb je wel een punt. Er staat dat er "gesprekken [worden] gevoerd over de verplaatsing van de productie naar elders"; (hoe) zou dat afgelopen zijn, of zou dat nog steeds gaande zijn? Zullen we na het opdrogen van de voorraden een Amaloco 2.0 tegemoet kunnen zien?