Fred,

de link heeft als resultaat: 'de bekende AA plaatjes'.

Ik weet het niet, maar bij mij werken ze meer en meer als een cliche, is dit een beginnende AA-Fatique?

Toen ik begin dit jaar naar een nieuwe baas wisselde kreeg ik van de oud-collega's een aantal AA boeken o.a. eentje met foto's die AA gemaakt heeft in opdracht van Ministerie van Binnenlandse zaken: afgezien van de waanzinnige slechte reproducties zijn het ook onstellend slechte foto's imho, slechte composities, saaie onderwerpen, brrr.

Die 20 tot 40 bekende foto's zijn ook niet zo maar heel bekend, het is dat wat na kritische selectie uit het mans oevre overblijft en dat geeft te denken als je weet hoeveel foto's hij wel niet gemaakt heeft.

Huib