Temperatuur is belangrijk. 20C moet 20C zijn, of tenminste steeds met dezelfde thermometer werken.(liefst verdeling 1/10 graad)
400tx hier op 250 iso en in ID-11 bij 20c 10'; 30 sec kiepmethode

voor calibratie film, baseer je op het boek van A. Adams. The Negative appendix 1