Gisteren heb ik Robert 2x aan de telefoon gehad. Ligt nog in het ziekenhuis, kennelijk met zijn lap-top op
zijn schoot. Hebben samen zijn site bekeken. Is kennelijk in het week-end thuis. Wat zijn praten betreft is hij volkomen genezen. De Niagara waterval.
Theo