Mooi zo Theo, dan kunnen we dus ons voordeel doen met jouw 50 jaar doka ervaring ...
Quote Originally Posted by th. van Kints View Post
" ik zet de ontwikkelaar zelfs in de koelkast,"J
Jaap, de Hr. van Beugen waarschuwt in zijn Doka-Informatiekranten dit vooral NIET te doen. Er zit toch een chemicus in de groep. Kan die
dit bevestigen?
Een stock van een ontwikkelaar bestaat uit diverse stoffen in oplossing. Door de oplossing af te koelen bestaat de mogelijkheid dat de oplosbaarheid van bepaalde stoffen afneemt. Mijn ervaring is dat dit wel meevalt. Ik heb nooit bezinksels kunnen waarnemen met mijn methode van bewaren in de koelkast.

Ik zie wel voordelen. Ten eerste is hij altijd donker, alhoewel ik nooit heb kunnen controleren of het licht wel uit is als de deur dicht is. Ten tweede zal een mogelijke schimmel besmetting door het koelen worden verminderd. En ten derde is de koelkast een ruimte die vrijwel altijd dezelfde temperatuur heeft.

Ik heb in het verleden een doka gehad die 's-zomers ruim boven de dertig graden was. Toen is mijn gewoonte geboren. Hogere temperaturen leiden tot de vorming van nevenreacties, alhoewel voor chemie een graadje of tien meer geen probleem hoeft te zijn.
Heeft iemand anders er nog een mening over?