En jelke, al beslist ?

Ik heb me vandaag nog een prachtexemplaar aangeschaft voor de mooie
prijs van 180.