Robert, je staat weer es te preken voor het koor
't Is wel een goed antwoord hoor, maar op een andere vraag.