- tijd
- rust
- geduld
- inventiviteit voor als er problemen opduiken
- je favoriete muziek
- een goede afdruk is één, een eigen interpretatie is het tweede doel.
en voor de vrolijke noot:
- een kapotte lamp, zodat het nog donkerder wordt