De twee begrippen laminair en cascade hebben in wezen niets met elkaar te doen. laminaire stroming heeft te doen met de aard van de stroming, terwijl cascade aangeeft hoe het patroon van de stroming is.

Ik heb, al lang geleden voor de cascade vorm van stromingspatroon omdat het water dan efficient wordt gebruikt. Stel je hebt een cascade washer voor 10 drukken en iedere druk neemt 40 minuten (of langer) en je steekt de drukken er in het begin van de cascade in, dan wordt de wasfunctie van het water optimaal gebruikt , omdat het wassen een diffusie proces is. De hoeveelheid water stel ik in op wat minder dan een liter per minuut voor de 40x50 washer. De neeste barietpapieren zijn dan in minder dan een uur gewassen. Maar er is verschil tussen verschillende papieren en fixeren. Om dat te controleren moet je de residuen van de fixeer door meting bepalen.
Hier zijn standaardmethoden voor aanwezig ( die je overigens maar eens hoeft uit te voeren). Deze controle is aan te bevelen, omdat het je veel water kan besparen of ondeugdelijk wassen kan voorkomen.

Jed