Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Jaap zijn "verbetering" is gebaseerd op hydro statische principes om te zorgen dat er links net zo veel water langs de print stroomt als rechts. Echter door hydro dynamische principes zal de druk in de ruimte onderin van rechts naar links afnemen waardoor er uit het laatste gaatje aanzienlijk minder water zal stromen dan uit het meest rechtse. Mijn tekening gaat uit van een water straal met voldoende snelheid het gaatje aan de rechterzijde verlaat om de linkerzijde van de print te bereiken.
Uit tests met inkt in het water blijkt dat met de gaatjes onderin de stroming naar boven in het midden het grootst is. Ik heb daar dan ook de stroomsnelheid van de wateringang op afgestemd. In jouw ontwerp Gary, is de stroming bij de ingang juist erg groot en in de meest afgelegen hoek nihil.
Maar ik ga niet meer woorden vuilmaken aan zoiets banaals als een spoelbak, als residual-fixer tests uitwijzen dat het goed is, is het goed. Meer heb je niet nodig.