Quote Originally Posted by Marco B View Post
Weet niet waar je dat op baseert, maar over een X aantal miljard jaar is het toch echt het einde voor onze aardkloot, opgeslokt door een zich tot reuzenformaat opblazende zon nadat de waterstof op is en vlak voor de supernova of andere zware klap... nog los van het feit dat er al voor die tijd andere nare kosmologische dingen ons te wachten staan. Zo las ik laatst ook over het weinig bekende feit dat de baan van onze maan in de loop van de komende honderden miljoenen jaren steeds instabieler wordt, en dat dit grote consequenties voor b.v. ons klimaat en de dagelijkse vloed/eb cyclish zal hebben (die veel groter gaan worden)...

En verder: Nederland ligt op een geologische wip: het westen van het land daalt langzaam onder de zeespiegel (nog los van de bodemdaling door het overmatige droogpompen van het polderland en gaswinning), terwijl het zuidoosten oprijst.

Daarnaast zijn we natuurlijk hard op weg het klimaat te verkloten, en heb ik zelden een regering gezien die zo schijnheilig het tegenovergestelde doet van wat ze zeggen te doen. In plaats van volop te investeren in duurzame energie, openbaar vervoer en andere methoden om zelfvoorzienend en besparend te worden, worden er nog maar eens een X aantal rijstroken langs alle snelwegen bijgelegd...

De paar vergoelijkende kleine projectjes die dat teniet moeten doen, heten altijd "pilot" en zijn nooit meer dan een druppel op de gloeiende plaat... waarom is er niet een algehele verplichting om ELK nieuw gebouw in Nederland 100% zelfvoorzienend te maken? Dat is allang mogelijk. Waarom geen massale investering in OV en busbanen langs de snelwegen ipv. de zoveelste filestrook?

Overigens zijn we niet alleen: las laatst nog een aardig artikel in de New Scientist of Scientific American. Daarin merkte een klimatoloog op, dat om aan de veilige kant te blijven, we feitelijk al in 2015(!), 70%(!) minder CO2 zouden moeten uitstoten, en dat we nu ELK jaar 3% MEER de lucht instoten.

Daarin werd ook gesteld, dat als we op de huidige weg doorgaan, en inderdaad alle laatste voorraden olie, gas en kolen verstoken in de komende 100 of 200 jaar (waar het hard naar toe gaat, want zie jij de mensen veranderen?), we over de 500 ppm (parts per million) CO2 in de atmosfeer gaan.

Het klimaatscenario daarvoor:

- Grote delen van de gebieden tussen de ca 30 graden noorder en zuiderbreedte (dus inclusief b.v. het amazoneregenwoud) zullen verwoestijnen. Alleen de allerhoogste breedtegraden (Nederland subtropisch!) echt leefbaar... de rest ernstige watertekorten, daarmee voor het grootste gedeelte ontvolkt.

- Dus we moeten allemaal naar het hoge noorden en Rusland. Serieze voedselproductie zal bijna alleen nog daar mogelijk zijn. Hooguit nog 1 miljard mensen op de aardbol rondlopend, naar verwachting.

- Zeespiegelstijging van ettelijke meters, ver boven onze dijken uit... Maar dat is nog maar het minste probleem: daarnaast wordt de zee door de toegenomen CO2 concentratie zo zuur, dat vrijwel al het huidige zeeleven zal sterven. Dit is in het geologisch verleden van de aarde al eens eerder gebeurd, dus geen "broodje aap"...

Dus over "archiveerbaarheid" van onze aardbol...
Ik meen dat archiveren gaat over het vastleggen van dingen van historische interesse.
Geologen en paleontologen bestuderen deze aardse archieven. Op basis van deze informatie worden dan (onheils) voorspellingen gedaan. Maar wat je als onheil beschouwd is maar betrekkelijk; een tijd terug was Nederland ook niet veel anders dan zee. Als dat weer gebeurd Marco, moet je gewoon van Amsterdam naar Twente gaan. Volgens Harry is het daar ook niet zo slecht. Bovendien ligt Twente dan ook niet ver van de zee af.

Wat ons culturele archief betreft: onze cultuur is in grote lijnen een vervolg op wat er in het verleden gewrocht is. Hier zien we dus een direct, korte termijn, belang. Maar het lijkt erop dat over dit belang ook verschillend geoordeeld wordt.

Jed